This Week on Pobol Y Cwm

Pwy sydd wedi darganfod y gwir am dwyll Dani a Mathew, a beth maen nhw’n bwriadu gwneud gyda’r wybodaeth? Caiff Dani sioc i ddarganfod bod Vicky yn feichiog.

Mae Cadno, Eifion a Hywel yn ceisio meddwl am ffordd o gosbi Dai a DJ am eu twyllo am ‘Ionawr sych’. Maen nhw’n penderfynu eu bod yn haeddu cael cosb yn gyhoeddus ar y stryd.

Mae Diane yn derbyn newyddion drwg o Awstralia.

A fydd diwrnod llawdriniaeth Non a Mark yn un llwyddiannus?

p05v8yyx(Picture BBC)

Who has discovered the truth about Dani and Mathew’s betrayal, and what are they planning to do with the information? Dani is shocked to discover that Vicky is pregnant.

Cadno, Eifion and Hywel try to think of an appropriate punishment for Dai and DJ for lying about dry January – so they decide on a public punishment.

Diane receives some bad news from Australia.

It’s operation day for Non and Mark but will everything go to plan

Pobol Y Cwm Airs
Monday, Wednesday, Friday; January 22, 24, 26, BBC Wales on S4C, 8pm
Tuesday, Thursday; January 23, 25, 7.30pm

Advertisement