Pobol Y Cwm Spoilers 29th – 2nd February 2018

This Week on Pobol Y Cwm

Nid yw Dani yn gwybod ble i droi, ac mae hi’n poeni ei bod ar fin colli popeth.

Caiff Non ei chynghori gan Colin i ddweud y gwir wrth y seicolegydd am ei gorffennol a marwolaeth ei mam, ond yn dilyn yr asesiad mae’n poeni ei bod wedi gwneud pethau’n waeth.

Mae’r gwrthdaro yn parhau rhwng y Monks a’r Ashurts.

Mae iechyd rhywun yn dirywio’n arw. Wrth i ddau gariad ddod at ei gilydd, mae dau arall yn gwahanu.

Dani doesn’t know where to turn, and is worried that she’s about to lose everything.

Colin advises Non to tell the psychologist the truth about her past and the death of her mother, but following the assessment she’s worried that she’s made matters worse.

The conflict between the Monks and the Ashurts continues.

One person’s health is deteriorating fast. As two lovers come together, another pair separate.

Pobol-Y-Cwm(Picture BBC)

Pobol Y Cwm Airs

Llun, Mercher, Gwener; Ionawr 29, 31, Chwefror 2,BBC Cymru ar S4C, 8pm
Mawrth, Iau; Ionawr 30, Chwefror 1, 7.30pm

Monday, Wednesday, Friday; January 29, 31, February 2,BBC Wales on S4C, 8pm
Tuesday, Thursday; January 30, February 1, 7.30pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: