Welsh

Mae Iolo’n dal Aled a Tyler gyda’i gilydd unwaith eto sy’n hoelen yn arch eu priodas.

Mae Diane yn benderfynol o adael Cwmderi.

Ofna Dylan fod y cyfan ar ben wrth iddo weld Jaclyn yn siarad â’r heddlu.

(Picture: S4C)

Ceisia Rhys ennyn maddeuant Ffion ag ystyried o ddifri ei ddyfodol gyda hi.

Rho Hywel ddŵr oer ar ddathliadau Ffion a Rhys sy’n cynddeiriogi Ffion.

Mae Diane yn ymadael â’r Cwm gan adael Dai ar ben ei hun.

Mae goblygiadau dychrynllyd i ffraeo Anita a Dani wrth i Greta fynd ar goll.

(Picture: S4C)

Trefna Mark seremoni i blannu coeden dderwen newydd fel rhodd i’r pentref.

English

Iolo catches Aled and Tyler together once again which is the last straw for their marriage.

(Picture: S4C)

Diane insists on leaving Cwmderi.

Dylan fears that it’s all over as he sees Jaclyn speaking to the police.

Rhys tries reconciling with Ffion and seriously considers his future with her.

(Picture: S4C)

Hywel puts a dampener on Rhys and Ffion’s celebrations which leaves Ffion furious.

Diane leaves Cwmderi leaving behind a lonely Dai.

Dani and Anita’s dispute has terrible consequences as Greta goes missing.

Mark organises a ceremony to plant a new oak tree as a gift to the village.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.