Tuesday 2 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The situation between Mark and Kath worsens when Mark accuses his mother of more deceit. Jaclyn welcomes Aled with open arms to live at the Parris household.

(Picture: S4C)

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae ffrae rhwng Mark a Kath yn gwaethygu pan gyhudda Mark ei fam o’i dwyllo unwaith yn ormod. Mae Jaclyn yn agor ei breichiau i groesawu Aled i fyw ar aelwyd y Parris.