Thursday 4 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Eileen questions DJ when she hears that he’s been meeting his ex. Mark returns to Maes y Deri to find that Kath has dissappeared from Cwmderi.

(Picture: S4C)

Dydd Iau 4 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae Eileen yn cwestiynu DJ pan glyw ei fod wedi bod yn cyfarfod ei hen gymar. Dychwela Mark i Faes y Deri i ddarganfod bod ei fam wedi diflannu o’r Cwm.