Tuesday 23 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gaynor comes a step closer to finding out who stole her identity as new information comes to light. Garry learns the hard way that he can’t have it all as he attempts to win back Jaclyn’s affections.

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Daw Gaynor gam yn agosach i ddarganfod pwy ddygodd ei hunaniaeth pan ddaw gwybodaeth newydd i’r fei. Mae ymddygiad hunanol Garry’n costio’n ddrud iddo yn ei ymdrechion i ennill Jaclyn yn ôl.

(Picture: S4C)