Monday 1 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The holes in Angharad’s story become more evident as Gaynor finds proof of her recent trip to Australia. Dani’s in a quandary when she learns of Aled’s involvement in DJ’s hit and run.

Dydd Llun 1 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Daw’r tyllau yn stori Angharad yn fwy amlwg i Gaynor pan mae hi’n darganfod prawf am ei thaith diweddar i Awstralia. Mae Dani mewn penbleth pan ddaw i wybod mai Aled oedd tu ôl i ddamwain DJ.

Tuesday 2 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Angharad manages to make Hywel believe that Gaynor’s mind is playing tricks on her. Kath comes up with a plan to give DJ and Non some time alone.

Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Llwydda Angharad i argyhoeddi Hywel fod dychymyg Gaynor yn chwarae triciau â hi. Mae Kath yn rhoi cynllun ar waith i roi cyfle i DJ a Non gael llonydd gyda’i gilydd.

Wednesday 3 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As her life crumbles around her, Gaynor puts everything on the line in order to seek revenge. Lisa offers Garry her services in a bid to help him win Jaclyn back.

Dydd Mercher 3 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Gyda’i byd wedi ei chwalu o’i chwmpas, caiff Gaynor ei gwthio i eithafion enbyd er mwyn dial. Mae Lisa yn cynnig ei gwasanaethau i Garry mewn ymgais i’w helpu i ennill Jaclyn yn ôl.

Thursday 4 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

DJ realises that he must make a big decision regarding his future with Sioned. Izzy tries persuading her mother to move on with her life but Gaynor struggles as she’s riddled with guilt.

Dydd Iau 4 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Sylwa DJ fod ganddo benderfyniad mawr i’w wneud ynghylch ei ddyfodol gyda Sioned. Ceisia Izzy berswadio’i mam i symud mlaen gyda’i bywyd ond mae euogrwydd Gaynor yn ei bwyta’n fyw.