Tuesday 2 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Angharad manages to make Hywel believe that Gaynor’s mind is playing tricks on her. Kath comes up with a plan to give DJ and Non some time alone.

Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Llwydda Angharad i argyhoeddi Hywel fod dychymyg Gaynor yn chwarae triciau â hi. Mae Kath yn rhoi cynllun ar waith i roi cyfle i DJ a Non gael llonydd gyda’i gilydd.

(Picture: S4C)