Wednesday 3 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As her life crumbles around her, Gaynor puts everything on the line in order to seek revenge. Lisa offers Garry her services in a bid to help him win Jaclyn back.

Dydd Mercher 3 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Gyda’i byd wedi ei chwalu o’i chwmpas, caiff Gaynor ei gwthio i eithafion enbyd er mwyn dial. Mae Lisa yn cynnig ei gwasanaethau i Garry mewn ymgais i’w helpu i ennill Jaclyn yn ôl.

(Picture: S4C)