Tuesday 27 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Sion outlines some controversial conditions to his offer for the Cafe which will mean big changes for Kelly. Meanwhile, Seren’s misdemeanours force Dani and Garry to confront what has triggered her recent bad behaviour.

Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Sion yn amlinellu amodau dadleuol i’w gynnig am y Caffi a fydd yn golygu newid byd i Kelly. Yn y cyfamser, mae ymddygiad trafferthus Seren yn gorfodi Dani a Garry i wynebu beth sydd wrth wraidd ei chamymddwyn diweddar.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: