Tuesday 27th April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

David hopes an evening in the ‘Men’s shed’ will benefit Briain- allow him, and the other men to discuss whatever problems they could be having. Will Briain appreciate David’s efforts?

Vanessa, not wanting to cause any friction between her and Bobbi Lee, offers to babysit. While Bobbi Lee and Niall are out, Vanessa, looking through old photographs comes across Andy’s threatening letter. What will Vanessa do?

Mo’s due date is nearing and Colm wishes she would take a step back and prepare for their baby’s arrival. Will Mo take his advice on board?

Vince and Caitríona’s new living arrangements doesn’t seem to be working out. Can these two live under the same roof?

Dé Máirt 27ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá David ag súil go mbeidh oíche i seid na bhfear tairbheach do Bhriain – le deis a thabhairt dó agus d’fhir eile a gcuid fadhbanna a phlé. An mbeidh Briain buíoch d’iarrachtaí David?

Níl Vanessa ag iarraidh go mbeidh aon teannas idir í féin agus Bobbi Lee agus ofrálann sí aire a thabhairt do Liam Óg. A fhad is atá Bobbi Lee agus Niall amuigh, tosaíonn Vanessa ag breathnú tríd sean-ghrianghraifeanna agus tagann sí ar litir bhagrach Andy. Cad a dhéanfaidh Vanessa?

Tá toircheas Mo ag tarraingt ar cheann scríbe agus tá Colm ag iarraidh go dtógfaidh sí go réidh é chun ullmhú do bhreith an linbh. An nglacfaidh Mo lena chomhairle?

Is cosúil nach bhfuil socruithe cónaithe Vince agus Caitríona ag obair go ró-mhaith dóibh. An féidir leis an bheirt seo cónaí san aon áit amháin le chéile?

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d