Monday 7 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mark is in high spirits as he prepares for a meeting online with Andrea. Jason is shocked when Sara reveals her wish to give Ifan a brother or sister.

Dydd Llun 7 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Mark mewn hwyliau da wrth iddo baratoi am gyfarfod ar-lein gydag Andrea. Caiff Jason sioc pan mae Sara yn rhannu ei syniad o gael brawd neu chwaer i Ifan.

Tuesday 8 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As Dylan is acting shifty, Dani suspects that he’s up to no good. It’s a sticky situation for Jaclyn and Eileen when John calls and demands answers.

Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i Dylan ymddwyn yn rhyfedd, mae Dani yn amau fod rhywbeth mawr o’i le. Aiff sefyllfa Jaclyn ac Eileen yn gymleth wrth i John fynnu cael atebion.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 9 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Cassie berates Kelly having read her article that exposes Cassie’s personal life. With his sights on revenge, what does a conniving Gerwyn have up his sleeve for Garry before heading to South America’

Dydd Mercher 9 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Cassie’n rhoi llond pen i Kelly am ysgrifennu erthygl mor bersonol amdani. Gyda’i feddwl ar ddial, beth mae Gerwyn yn ei gynllwynio ar gyfer Garry, cyn gadael am Dde America’

Thursday 10 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Kath is astonished when she discovers how much her engagement ring is worth. How will Kelly react when Jason tells her that Sara wants another baby with him’

Dydd Iau 10 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Caiff Kath ei syfrdannu wrth ddarganfod gwerth ei modrwy dyweddïo. Beth fydd ymateb Kelly pan ddaw i wybod fod Sara wedi gofyn i Jason am fabi arall’