Monday 14 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Sara goes a step too far when she kisses Jason. It’s a frosty atmosphere in Maes y Deri when Kath questions Brynmor about the price of her engagement ring.

Dydd Llun 14 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Sara yn mynd cam rhy bell wrth iddi gusanu Jason. Dydy pethau ddim yn dda rhwng Kath a Brynmor wrth i Kath ei gwestiynu am bris y fodrwy ddyweddio.

Tuesday 15 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As Rhys gets drunk in the Deri, it’s obvious that his behaviour is going from bad to worse. Izzy tries to build bridges with Gaynor.

Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i Rhys feddwi yn y Deri, daw’n amlwg bod ei ymddygiad yn mynd o ddrwg i waeth. Ceisia Izzy gymodi gyda Gaynor.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 16 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Brynmor has a lot of grovelling to do but will Kath forgive him for lying to her’ Kelly and Sara come face to face following the attack and Sara has an ultimatum.

Dydd Mercher 16 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae gan Brynmor waith seboni i wneud ond a fydd Kath yn maddau iddo am y twyll’ Daw Kelly a Sara wyneb yn wyneb yn dilyn yr ymosodiad ac mae gan Sara ofynion mawr.

Thursday 17 June 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

When Gaynor and Hywel return to catastrophe in Llwyncelyn it’s time to face that Rhys is suffering.

Dydd Iau 17 Mehefin 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Daw Dylan i ymddiheuro wrth Dani am ei siomi ond darganfydda fod Garry wedi achub y dydd. Wrth i Gaynor a Hywel ddychwelyd i lanast yn Llwyncelyn mae’n bryd wynebu difrifoldeb sefyllfa Rhys.