Tuesday, August 29th, 2023 on S4C at 8:00pm

After recieving Ffion’s advice, will Cai realise that he needs to be proactive in order to help himself’ After visiting Gwern, Britt’s concerns for his future only increase…

Ar ôl derbyn cyngor Ffion, a fydd Cai yn sylweddoli bod angen iddo fod yn rhagweithiol er mwyn helpu ei hun? Ar ôl ymweld â Gwern, dim ond cynyddu a wna pryderon Britt am ei ddyfodol…

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d