Thursday, August 31st, 2023 on S4C at 8:00pm

Metha Gaynor â deall ei chwaer pan ymateba Cheryl yn chwyrn i weld llun o’i hun ar dudalen Facebook y Banc Bwyd, ydy’r ddwy yn adnabod ei gilydd o gwbl? Mae’n amlwg bod Rhys yn benderfynol o gael noson i’w gofio, ond beth sydd tu ôl i’w frwdfrydedd?

Gaynor is puzzled by her sister’s reaction when Cheryl sees a photo of herself on the Food Bank’s Facebook page, do they really know each other at all? It’s clear that Rhys wants a memorable night tonight, but is there more to it?

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d