Thursday, September 14th, 2023 on S4C at 8:00pm

Gofynna Eileen wrth Hywel i sicrhau bod y cyngor o blaid ei chynlluniau ar gyfer y sied ieir… neu bydd rhaid iddi egluro’r gwir wrth bawb am yr hyn ddigwyddodd cyn y ddamwain. Ar ôl siarad gyda Gaynor, penderfyna Colin ei fod yn cytuno â Britt wedi’r cyfan… ond a fydd y ddau yn hollol gytûn?  

Eileen asks Hywel to make sure that the council approves of her plans for the chicken shed…or she’ll reveal to everyone what really happened just before the accident. After speaking to Gaynor, Colin decides that he agrees with Britt’s plan after all, but are the two on the same page?

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: