Mae Kath yn ceisio ei gorau i berswadio Non i’w helpu hi i rentu Bryntirion fel tŷ haf ar y slei tra bod Dai a Diane ar eu gwyliau. Mae Eifion yn poeni bod Jim yn gwybod gormod.

Mae Rhys yn cyhuddo Garry o ymddwyn yn amheus – tybed a yw’n gwybod mwy am lofruddiaeth Sheryl? Caiff Rhys ei fygwth gan Garry, sy’n gwneud i Dani amau Garry unwaith eto o fod yn euog.

Beth fydd ymateb y pentrefwyr i’r newydd bod Julie wedi gofyn i Gethin dalu teyrnged i Sheryl yn yr angladd? Mae Hywel yn cwestiynu Garry.

Will Kath manage to persuade Non to help her rent out Bryntirion as a holiday home on the sly whilst Dai and Diane are on holiday? Eifion is worried that Jim knows too much.

Rhys accuses Garry of acting suspiciously – does he know more about Sheryl’s murder?

Rhys is threatened by Garry, which makes Dani suspect once again that Garry might be guilty.

Will Gethin offend people by agreeing to do Sheryl’s eulogy at the funeral? Hywel has some questions for Garry.

Llun, Mercher, Gwener; Awst 20, 22, 24 BBC Cymru ar S4C, 8pm
Mawrth, Iau; Awst 21, 23, 7.30pm

Monday, Wednesday, Friday; August 20, 22, 24 BBC Wales on S4C, 8pm
Tuesday, Thursday; August 21, 23, 7.30pm

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: