Llun, Mercher, Gwener; Chwefror 18, 20, 22; BBC Cymru ar S4C, 8pm
Mawrth, Iau; Chwefror 19, 21, 7.30pm

Dyw Ricky ddim eisiau gorfod mynd i’w waith, ond mae Kath yn gwrthod gwneud esgusodion drosto. Mae DJ yn cael llond pen gan Sioned.

Mae Debbie yn gofyn i Rhys fodelu ar ei chyfer, ond mae’n teimlo braidd yn swil o flaen y camera. Daw Sara at benderfyniad anodd.

Ydi Jason wedi dod o hyd i ffordd o dalu ei ddyledion? Mae Aaron yn ffraeo gyda Colin a Garry. Ydi Garry ar fin gwneud rhywbeth y bydd o yn ei ddifaru? Mae Diane yn poeni fod Jason am wneud rhywbeth dwl. Mae Gerwyn a Jaclyn yn cael galwad ffôn rhyfedd gan Brenda a chaiff Colin ei gwestiynu gan yr heddlu.

Monday, Wednesday, Friday; February 18, 20, 22; BBC Wales on S4C, 8pm
Tuesday, Thursday; February 19, 21, 7.30pm

Ricky doesn’t want to go to work, but Kath refuses to make excuses for him. Sioned gives DJ a piece of her mind.

Debbie asks Rhys to be her male model, but he feels a little camera shy. Sara comes to a difficult decision.

Has Jason found a way to settle his debts? Aaron argues with Colin and Garry. Is Garry about to do something he will regret? Diane is worried that Jason’s about to do something stupid. Gerwyn and Jaclyn get a strange phone call from Brenda and Colin is questioned by the police.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: