This Week on Pobol Y Cwm

WELSH

Mae Kath yn beio Sioned am roi ei theulu drwy uffern gan wneud iddi deimlo fel baw isa’r domen. Mae Mark yn dynn ar sodlau’r gwerthwr cyffuriau.

Mae Gwyneth yn datguddio cyfrinach annisgwyl, a wnaiff hi gadw’n dawel? Mae Jim yn achosi damwain ym Mhenrhewl.

Mae Eileen yn cyhuddo Jim o fod yn or-ddibynnol ar siwgr pan daw o hyd iddo’n llowcio hufen iâ Cae Glas. Mae Hywel yn chwilfrydig pan wêl wyneb cyfarwydd yn dychwelyd i’r cwm. Sut fydd Ffion yn ymateb i’r hyn ddywedodd Hywel wrthi neithiwr? Mae’n ddiwrnod mawr i ddisgyblion y pentre sy’n derbyn canlyniadau eu arholiadau.

Mae galwad ffôn bwysig yn synnu Mark. Mae rhywbeth yn chwarae ar feddwl Guto.

ENGLISH

Kath blames Sioned for putting her family through hell and makes Sioned feel worthless. Mark is hot on the heels of the drug dealer.

Gwyneth unearths an unexpected secret, will she keep it to herself? An accident occurs in Penrhewl because of Jim.

Eileen accuses Jim of being a sugar addict when she finds him scoffing Cae Glas’s ice cream. Hywel is intrigued when he sees a familiar face return to the village. How will Ffion react to what Hywel told her last night? It’s a big day for Cwmderi’s students who receive their exam results.

Mark receives an important phone call that shocks him. Something is playing on Guto’s mind.

Pobol y Cwm airs Monday and Wednesday at 8pm with a double bill on Wednesday. Tuesday and Thursday at 7.30pm on S4C English and Welsh subtitles catch up with Omnibus on Sunday with on-screen English subtitles and also available via Iplayer.