This Week on Pobol Y Cwm

WELSH

Daw’r heddlu i holi Gwyneth am Garry.

Mae bywyd Eileen yn y fantol.

Ceisia Mark warchod Debbie rhag eiriau cas Ricky ond creda Kath fod hynny’n fwy na mae Debbie’n haeddu. Mae dicter Eileen tuag at yr heddlu yn tyfu.

Mae Kath yn bygwth Debbie ac yn mynnu ei bod hi’n ysgaru Mark.

Mae Mathew yn colli ei dymer.

Ar ôl clywed am ffawd Tyler yr wythnos diwethaf, daw Aled i’r pentref i chwilio am atebion.

Mae Mark yn hiraethu am Ricky.

ENGLISH

The police question Gwyneth about Garry.

Eileen’s life is in danger.

Mark tries to protect Debbie from Ricky’s harsh words, which is more than Kath feels she deserves. Eileen gets increasingly angry with the police.

Kath threatens Debbie and demands that she divorces Mark.

Mathew loses his temper.

After hearing about Tyler’s fate last week, Aled comes to the village looking for answers.

Mark misses Ricky.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d