This Week on Pobol Y Cwm

WELSH

Mae cyffuriau yn anfon Sioned i rywle peryglus. A fydd hi’n gallu dychwelyd?

Mae cywilydd Ricky o’i fam yn mynd yn ormod iddo ac mae’n pwyso ar Mark i wneud y peth iawn. Gofynna Mark i Garry am gyngor wrth iddo ystyried dweud wrth yr heddlu am Debbie.

Mae Garry’n cyrraedd pen ei dennyn ac yn chwalu’r salon yn ei wylltineb cyn i drasiedi daro’r cwm. Bydd bywyd byth yr un fath i rai o drigolion Cwmderi wrth iddynt ddygymod â’r hyn sydd wedi digwydd.

Daw Ricky adre i ffarwelio ac mae Mark yn gegrwth.

Mae cyswllt diweddar Sioned gyda chyffuriau yn rhoi Eileen a Huwi John mewn perygl enbyd.

ENGLISH

Drugs send Sioned to a dangerous place. Will she be able to return?

Ricky’s shame for his mother’s actions weighs on his mind as he presses on Mark to do the right thing. Mark turns to Garry for advice while considering reporting Debbie to the police.

Garry reaches breaking point and trashes the salon in anger before tragedy strikes Cwmderi. Life will never be the same for some of the residents as they come to terms with what’s happened.

Ricky comes home to say good-bye and Mark is gobsmacked.

Sioned’s recent involvement with drugs puts Eileen and Huwi John in terrible danger.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C