This Week on Pobol Y Cwm

WELSH

Daw Garry i wybod fod Gwyneth heb gadw at ei gair wrth iddo ei dal yn gwerthu cyffuriau. Ceisia Sioned hudo Guto i’w gwely yn y parti.

Ar ôl clywed sgwrs rhwng Debbie a Garry, mae gan Mark gwestiynau pwysig i’w gofyn. Aiff Cassie i’r ysbyty i dderbyn canlyniadau ei biopsi.

Mae Eileen yn amheus pan ddaw Jesse i chwilio am Sioned, sydd ddim i’w gweld yn unman. Daw Luned i wybod am anffyddlondeb Guto.

(Picture: S4C)
(Picture: S4C)
(Picture: S4C)

ENGLISH

Garry realises that Gwyneth hasn’t kept her word as he catches her selling drugs. Sioned tries luring Guto to her bed at the party.

After overhearing a conversation between Debbie and Garry, Mark has some important questions to ask. Cassie goes to the hospital to get her biopsy results.

Eileen is suspicious when Jesse comes looking for Sioned, who’s nowhere to be seen. Luned finds out about Guto’s infidelity.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday and Wednesday this week on S4C