Rownd a Rownd spoilers: 22nd October – 24th October 2019

This Week on Rownd a Rownd

WELSH

Mae diwrnod mawr Jac a Dani wedi cyrraedd, ond gan bod y briodas yn gyfrinach mae’r cwbl yn dipyn o siom, a Dani’n gresynu nad oes mwy o firi a dathlu.

Caiff Jason sioc wedi iddo drefnu i gyfarfod ei gariad cyfrinachol am y tro cyntaf. Mae ei obeithiau’n cael eu chwalu’n llwyr gan ymddangosiad rhywun cyfarwydd, a chwelir ei gyfeillgarwch gyda’i ffrind gorau hefyd.

Wrth i Barry ddechrau colli amynedd gydag agwedd Wyn, bydd Aled yn dod o dan bwysau i ddod o hyd i wybodaeth am Copa, a hynny yn sydyn.

Mae Sophie’n mynd i ddyfroedd dyfnion wrth geisio gyrru neges gudd i Dylan.

(Picture: S4C)
(Picture: S4C)

ENGLISH

Jac and Dani’s big day has arrived, but as the wedding is a secret it’s all a bit of a disappointment and Dani regrets that there is no big celebration.

Jason is shocked after having arranged to meet his secret love for the first time. His hopes are completely shattered by the appearance of a familiar person, and his friendship with his best friend is also destroyed.

As Barry begins to lose patience with Wyn’s attitude, Aled suddenly becomes under pressure to find information about Copa.

Sophie gets into a pickle as she tries to send Dylan a secret message.

Rownd a Rownd airs Tuesday and Thursday at 6.30 on S4C with catchup on BBC Iplayer and S4C Clic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: