Pobol Y Cwm spoilers: 25th – 28th November 2019

This Week on Pobol Y Cwm.

WELSH

Ar ôl agwedd Tesni wythnos diwethaf, mae tensiwn rhwng Jaclyn a’i merch yn parhau.

Aiff Kelly i gofrestru ei babi ond caiff gryn drafferth wrth geisio dewis enw addas.

Mae Mark a Kath yn poeni am Josh pan ddychwela i Gwmderi yn ddirybudd.

Gwna Sara benderfyniad mawr am ei pherthynas gyda Dylan.

A hithau’n disgwyl clywed ei bod wedi llwyddo yn ei chyfweliad am swydd y dirprwy.

caiff Ffion sioc pan mae Hywel a Gaynor yn cyhoeddi newyddion gwahanol iddi.

Mae Mark a Debbie yn closio.

Mae Aled yn ymuno â Iolo a Tyler wrth iddynt ail addunedu eu priodas.

Mae Sioned am i Tesni dynnu ei phwysau yn y fflat.

ENGLISH

After Tesni’s behaviour last week, tensions persist between Jaclyn and her daughter.

Kelly goes to register her baby but struggles to pick a suitable name.

Mark and Kath worry about Josh when he returns to Cwmderi unannounced.

Sara makes a big decision about her relationship with Dylan.

Expecting to hear that she has been successful in her interview for deputy head.

Ffion is surprised when Hywel and Gaynor share a very different kind of news.

Mark and Debbie share a warm moment.

Aled joins Iolo and Tyler as they renew their wedding vows.

Sioned wants Tesni to start pulling her weight in the flat.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: