This Week on Pobol Y Cwm.

WELSH

Ar ôl agwedd Tesni wythnos diwethaf, mae tensiwn rhwng Jaclyn a’i merch yn parhau.

Aiff Kelly i gofrestru ei babi ond caiff gryn drafferth wrth geisio dewis enw addas.

Mae Mark a Kath yn poeni am Josh pan ddychwela i Gwmderi yn ddirybudd.

Gwna Sara benderfyniad mawr am ei pherthynas gyda Dylan.

A hithau’n disgwyl clywed ei bod wedi llwyddo yn ei chyfweliad am swydd y dirprwy.

caiff Ffion sioc pan mae Hywel a Gaynor yn cyhoeddi newyddion gwahanol iddi.

Mae Mark a Debbie yn closio.

Mae Aled yn ymuno â Iolo a Tyler wrth iddynt ail addunedu eu priodas.

Mae Sioned am i Tesni dynnu ei phwysau yn y fflat.

ENGLISH

After Tesni’s behaviour last week, tensions persist between Jaclyn and her daughter.

Kelly goes to register her baby but struggles to pick a suitable name.

Mark and Kath worry about Josh when he returns to Cwmderi unannounced.

Sara makes a big decision about her relationship with Dylan.

Expecting to hear that she has been successful in her interview for deputy head.

Ffion is surprised when Hywel and Gaynor share a very different kind of news.

Mark and Debbie share a warm moment.

Aled joins Iolo and Tyler as they renew their wedding vows.

Sioned wants Tesni to start pulling her weight in the flat.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d