This Week on Pobol Y Cwm.

WELSH

Daw DI Wilkinson i gwestiynu Tyler am gwyn gan gyn-ddisgybl.

Caiff Megan sioc pan nad yw Gaynor yn gwerthfawrogi ei chyngor.

Daw Kelly i benderfyniad am ddyfodol Paul sy’n achosi ffrae rhyngddi hi ac Anita.

Dysga Mark bod Kath wedi bod yn bygwth Debbie ers wythnosau.

Mae Dani yn torri ei chalon pan esbonia Garry nad yw eisiau babi arall.

Daw Amanda i Gwmderi.

Poena Diane sut mae Jason am ymdopi pan ddaw ei orffennol yn ôl i’w boenydio.

Nid yw Sioned yn teimlo y bydd bywyd byth yr un fath eto.

ENGLISH

DI Wilkinson has tough questions for Tyler regarding a complaint by an ex-pupil.

Megan is shocked when Gaynor doesn’t appreciate her advice.

Kelly makes a decision about Paul’s future which causes a disagreement with Anita.

Mark learns that Kath has been threatening Debbie for weeks.

Dani breaks her heart when Garry explains that he doesn’t want another baby.

Amanda visits Cwmderi.

Diane is worried how Jason will cope when past demons come back to haunt him.

Sioned doesn’t think she will ever be able to live a normal life again.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.