English

Following the shock of finding out about Fflur’s illness, Dylan is finding it difficult to come to terms with the news and tries to find answers to all his questions.

Britney is also determined to get her questions answered after being mistakenly blamed for giving Robbie alcohol.

Dylan’s emotional rollercoaster continues as he struggles to try and determine what kind of relationship he will have with Llew in the future.

Despite Sophie trying her best to complicate things, Dylan manages to reach a decision which means his life will never be the same again.

Welsh

Ar ôl y sioc o gael gwybod am salwch Fflur mae pen Dylan ar chwâl, ac yntau’n ceisio chwilio am atebion i’w holl gwestiynau.

Mae Britney yn benderfynol o gael atebion i’w chwestiynau hithau ar ôl cael bai ar gam am Robbie’n gor-yfed, ond tybed a fydd yn cael cyfiawnder o ddarganfod yr atebion rheiny.

Mae chwyldro emosiynol Dylan yn parhau wrth iddo geisio penderfynu beth fydd natur ei berthynas gyda Llew yn y dyfodol.

Er i Sophie wneud ei gorau i ddrysu pethau, mae Dylan yn llwyddo i ddod i benderfyniad sydd yn golygu na fydd ei fywyd byth yr un fath eto.

Rownd a Rownd airs Tuesday and Thursday at 6.30 on S4C with catchup on BBC Iplayer and S4C Clic.