English

A sudden illness stops Ffion from going on holiday with Rhys and Arwen.

Iolo loses his temper in the Deri.

Kath quizzes Iolo about his date but Iolo won’t reveal anything.

Jason and Kelly try to steal a private moment together.

With a guilty conscience, Jaclyn decides to attend Jesse’s funeral.

Brenda searches for a place to stay.

Jaclyn is shocked when Gwyneth asks her for a job.

Anita and Kelly come to understand each other better, thanks to Siôn.

Welsh

Mae salwch annisgwyl yn atal Ffion rhag mynd ar ei gwyliau gyda Rhys ac Arwen, ac mae Iolo yn colli ei dymer yn y Deri.

Mae Kath yn holi Iolo yn dwll am ei ddêt ond mae Iolo’n gyndyn i rannu unrhyw wybodaeth.

Ceisia Jason a Kelly gael moment breifat â’i gilydd.

Wrth i’r euogrwydd bigo cydwybod Jaclyn, penderfyna fynd i dalu teyrnged i Jesse.

Mae Brenda yn chwilio am rywle i fyw.

Caiff Jaclyn sioc wrth i Gwyneth ofyn iddi am job.

Daw Anita a Kelly i ddeall ei gilydd yn well, diolch i Siôn.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.