Pobol y Cwm spoilers: 24th – 27th February 2020

ENGLISH

Kath is shocked when Tyler brings yet another date back to Maes y Deri.

Does Ffion have something to hide from Rhys?

Dylan notices Angharad at the gym and he likes what he sees.

Izzy has an idea to cheat the village by hosting a St Davids Day auction.

Fate plays a cruel trick on Jim leaving Eileen to face an uncertain future.

Mathew has a gut’s full of sharing a flat with Brenda.

While Jaclyn tries her best to cut ties with her brother, Gerwyn is dragged in deeper into Dylan’s dark world.

The news about Jim leaves the village reeling.

WELSH

Mae Kath yn cael sioc pan ddaw Tyler â dêt arall i Faes y Deri.

Oes gan Ffion rhywbeth i’w guddio wrth Rhys?

Mae Dylan yn sylwi ar Angharad yn y gampfa ac mae’n hoff o’r hyn mae’n ei weld.

Caiff Izzy syniad i dwyllo’r pentref drwy drefnu arwerthiant Dydd Gŵyl Dewi.

Mae ffawd yn chwarae tric creulon â Jim, ac Eileen yn wynebu dyfodol ansicr.

Caiff Mathew lond bol o rannu fflat gyda Brenda.

Tra bod Jaclyn yn ceisio ei gorau i ymbellhau oddi wrth ei brawd, caiff Gerwyn ei lusgo yn ddyfnach i fyd tywyll Dylan.

Mae’r newyddion am Jim yn lledaenu drwy’r pentref.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: