English

Gerwyn moves to Maes y Deri as Jaclyn and Gerwyn’s relationship is at breaking point.

Eifion takes advantage of Jim’s absence in order to have time off work.

Colin gives Hywel some relationship advice after Gaynor confides in him that she might not see a future for them.

(Picture: S4C)

Dai comes to the realisation that Diane’s book is far from a blockbuster.

Gwyneth realises she’s been framed as she’s arrested on suspicion of killing Jesse.

(Picture: S4C)

Jaclyn is furious when she finds out that Dylan orchestrated this.

(Picture: S4C)

Eifion resigns from Penrhewl when Sioned uncovers his deceit in faking Jim’s signature.

Garry goes to the police with evidence to confirm Gwyneth’s guilt.

Welsh

Mae’r rhwyg rhwng Jaclyn a Gerwyn yn tyfu wrth i Gerwyn symud i Faes y Deri.

Manteisia Eifion ar absenoldeb Jim er mwyn cael amser i ffwrdd o’r gwaith.

Rho Colin gyngor i Hywel ar ei berthynas gyda Gaynor wedi iddi gwestiynu dyfodol eu perthynas.

Daw Dai i’r casgliad fod llyfr Diane yn uffernol.

Mae pethau’n edrych yn ddu iawn i Gwyneth pan gaiff ei harestio ar amheuaeth o ladd Jesse.

Caiff Jaclyn ei chythruddo pan daw i wybod mai Dylan sydd tu ôl i hyn.

Ymddiswydda Eifion o Benrhewl pan daw Sioned i wybod am ei dwyll yn ffugio llofnod Jim.

Aiff Garry at yr heddlu gyda thystiolaeth i brofi euogrwydd Gwyneth.

(Picture: S4C)

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.