Wythnos yma ar Pobol y Cwm…

Mae Ffion yn erfyn ar DJ i ddangos trugaredd wrth iddo ei hamau o dorri’r gyfraith. Mae cusan annisgwyl rhwng Iolo a Tyler yn codi cwestiynau i’r ddau.

Mae Garry’n wynebu Dani wrth i’w chelwyddau gadarnhau ei amheuon am ei haffêr gyda Mathew. Caiff Izzy ei dal gan Britt yn cymryd arian o’i phwrs.

(Picture: S4C)

This week on Pobol y Cwm…

Ffion pleads with DJ to let her off the hook as he suspects her of breaking the law. An unexpected kiss between Iolo and Tyler raises questions for both.

Garry confronts Dani as her lies confirm his suspicion of her affair with Mathew. Izzy’s caught red handed taking money from Britt’s purse.

(Picture: S4C)

Pobol y Cwm airs on S4C at 8:00pm on Tuesday and Thursday this week with a catch-up on BBC Iplayer and Clic.