Pobol y Cwm airs on S4C at 8pm on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.

English

Britt is dragged into Garry’s plan to take his kids on holiday behind Dani’s back. Cassie asks Mark to move out as he continues to get on her nerves .

Mathew declares his intention of buying Dai and Diane’s share of APD and becoming the new boss of the business. Gerwyn learns the truth about why Jaclyn didn’t run away with Garry.

Rhys offers Ffion some comfort after she receives her sentence for the drink driving offence. Things get messy as Mathew retracts his offer to buy APD after overhearing Jason bad-mouth him.

Aled and Tyler’s relationship becomes strained when Aled blames Tyler’s interference as the reason why his father’s ignoring him. DJ tells Sioned that he loves her, but she doesn’t return the sentiment.

Mae Pobol y Cwm yn canu ar S4C am 8pm ddydd Llun, Mawrth, Mercher a Iau.

WELSH

Caiff Britt ei gorfodi i fod yn rhan o gynllun Garry i fynd a’i blant ar wyliau tu ôl i gefn Dani. Mae Cassie’n cael llond bol o Mark ac yn gofyn iddo symud allan.

Mae Mathew yn datgan ei fwriad i brynu siâr Dai a Diane o APD a dod yn reolwr newydd ar y busnes. Daw Gerwyn i wybod y gwir ynghylch pam na redodd Jaclyn i ffwrdd gyda Garry.

Mae Rhys yn cynnig cysur i Ffion ar ôl iddi dderbyn dedfryd am y drosedd yfed a gyrru. Gwna Jason gawlach o bethau drwy bardduo enw Mathew, sy’n tynnu ei gynnig yn ôl i brynu APD.

Mae perthynas Aled a Tyler dan straen wrth i Aled feio ymyrraeth Tyler am y ffaith fod ei dad yn ei anwybyddu. Dyweda DJ wrth Sioned ei fod yn ei charu ond mae ei thawelwch yn creu sefyllfa letchwith.