Pobol y Cwm airs on S4C at 8pm

English

Britt is dragged into Garry’s plan to take his kids on holiday behind Dani’s back.

Cassie asks Mark to move out as he continues to get on her nerves.

(Picture: S4C)

Mae Pobol y Cwm yn canu ar S4C am 8pm.

WELSH

Caiff Britt ei gorfodi i fod yn rhan o gynllun Garry i fynd a’i blant ar wyliau tu ôl i gefn Dani.

Mae Cassie’n cael llond bol o Mark ac yn gofyn iddo symud allan.