Pobol y Cwm airs on S4C at 8pm.

English

Mathew declares his intention of buying Dai and Diane’s share of APD and becoming the new boss of the business. Gerwyn learns the truth about why Jaclyn didn’t run away with Garry.

Welsh

Mae Mathew yn datgan ei fwriad i brynu siâr Dai a Diane o APD a dod yn reolwr newydd ar y busnes. Daw Gerwyn i wybod y gwir ynghylch pam na redodd Jaclyn i ffwrdd gyda Garry.

(Picture: S4C)