Tuesday at 8.25, S4C

ENGLISH

Mathew’s first day back at work goes from bad to worse as someone plays a nasty trick on him.

Philip and Lowri are still at loggerheads and Dani has to step in to deal with the couple.

Iris is still worried about Barry, but Arthur has an idea of how to cheer him up. Jason is delighted when he is given a chance to drive the boss’s car.

WELSH

Dydd Mawrth am 8.25, S4C

Mae diwrnod cyntaf Mathew yn ôl yn yr ysgol yn mynd o ddrwg i waeth wrth i rywun chwarae tric cas.

Mae Lowri a Philip yn dadlau ac mae’n rhaid i Dani gamu i mewn i ddelio efo’r ddau.

Mae Iris yn dal i boeni am Barry ond mae Arthur yn cael syniad sut i godi ei chalon. Mae Jason wrth ei fodd pan gaiff gyfle i yrru car y bos.

(Picture: S4C)