Rownd a Rownd spoilers: Tuesday 2 – Thursday 4 February 2021

ENGLISH

Tuesday 2 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

When Elen sends Mathew home from work, Iolo decides to try and cheer him up but it is questionable that Mathew appreciates all his efforts, especially when other try to interfere. As Vince tries his best to please everyone, Sophie puts her foot down regarding childcare arrangements which has great implications for everyone. Dani and Britney prepare to go to Spain to wish a final farewell to Wyn, and Mel prepares a business plan that could be beneficial to a lot of people.

Thursday 4 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:55pm

Things aren’t looking good for Vince as he discovers that he is no longer welcome at Terry and Glenda’s house, but unexpectedly Mathew comes to his rescue. Although Barry’s mood has not lifted, he receives a glimmer of hope thanks to Iestyn’s computer skills. Dani is also down in the dumps, and when she returns to Cilbedlam it is Philip who is in the firing line. Luckily, there is one happy person in Cilbedlam and Mel is pushing forward with her business plan despite Glenda’s reservations.

(Picture: S4C)
(Picture: S4C)

WELSH

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Ar ôl i Elen ei yrru adref o’r gwaith mae Iolo’n benderfynol o drio codi calon Mathew ond mae’n gwestiwn a ydi Mathew’n gwerthfawrogi ei holl ymdrechion, yn enwedig pan fydd rhai eraill yn ymyrryd â’i hwyliau. Wrth i Vince drio’i orau i blesio pawb a phopeth, mae Sophie’n rhoi ei throed i lawr ynghylch trefniadau gwarchod y plant sydd ag oblygiadau mawr iddynt i gyd. Ac mae Dani a Britney’n paratoi i fynd i Sbaen i ffarwelio â Wyn wrth i Mel baratoi cynllun busnes a all fod yn fuddiol i amryw.

Dydd Iau 4 Chwefror 2021, S4C, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae pethau’n edrych yn ddu i Vince wrth iddo ddarganfod nad oes croeso iddo yn nhy Terry, ond caiff ei achub wrth i Mathew syrthio ar ei fai. Er bod Barry’n parhau i fod mewn hwyliau drwg daw llygedyn o obaith iddo yntau trwy sgiliau cyfrifiadurol Iestyn. Mae Dani yn un arall mewn hwyliau diflas, a pan gyrhaedda nol i Gilbedlam mae Philip druan yn teimlo min ei thafod. Diolch i’r drefn mae un person yng Nghilbedlam yn gwenu, a Mel yn gyrru ‘mlaen gyda’i chynlluniau busnes uchelgeisiol er gwaetha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: