Rownd a Rownd spoilers: Thursday 28 January 2021

Thursday 28 January 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Barry is determined to try and move forward following Carys and Tom’s departure but people aren’t making things easy for him. Life is far from easy for Mathew at school as he tries to be professional and hide the pain he’s in. Will he take things a step too far and force Elen into an awkward situation’ As Iris returns to work at the cafe, Arthur has an unexpected day off… until someone spoils his plans – but just who will be laughing at the end of the day’

Mae Barry’n benderfynol o geisio symud ymlaen yn dilyn ymadawiad Carys a Tom ond nid yw pawb yn gwneud hynny’n hawdd iddo. Ac mae bywyd yn bell o fod yn hawdd i Mathew yn yr ysgol, wrth iddo drio cadw ei broffesiynoldeb a chuddio’i boen. Tybed a fydd yn cymryd cam yn rhy bell ac yn gorfodi Elen i sefyllfa annifyr’ Fel y mae Iris yn dechrau yn ôl yn y gwaith caiff Arthur ddiwrnod annisgwyl i ffwrdd, tan i rywun ymyrryd â’i gynlluniau: ond mae’n gwestiwn pwy fydd yn chwerthin erbyn diwedd y dydd.

(Picture: S4C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: