Tuesday 2 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

When Elen sends Mathew home from work, Iolo decides to try and cheer him up but it is questionable that Mathew appreciates all his efforts, especially when other try to interfere. As Vince tries his best to please everyone, Sophie puts her foot down regarding childcare arrangements which has great implications for everyone. Dani and Britney prepare to go to Spain to wish a final farewell to Wyn, and Mel prepares a business plan that could be beneficial to a lot of people.

(Picture: S4C)

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Ar ôl i Elen ei yrru adref o’r gwaith mae Iolo’n benderfynol o drio codi calon Mathew ond mae’n gwestiwn a ydi Mathew’n gwerthfawrogi ei holl ymdrechion, yn enwedig pan fydd rhai eraill yn ymyrryd â’i hwyliau. Wrth i Vince drio’i orau i blesio pawb a phopeth, mae Sophie’n rhoi ei throed i lawr ynghylch trefniadau gwarchod y plant sydd ag oblygiadau mawr iddynt i gyd. Ac mae Dani a Britney’n paratoi i fynd i Sbaen i ffarwelio â Wyn wrth i Mel baratoi cynllun busnes a all fod yn fuddiol i amryw.