Monday 8 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Sara pleads with Jason to reconsider going for full custody of Ifan when she receives an official letter from his solicitor. Kelly’s furious when an error on Luned’s behalf damages the Cafe’s reputation.

Dydd Llun 8 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae Sara’n pledio â Jason i ail ystyried mynd am warchodaeth lawn o Ifan pan ddaw llythyr swyddogol drwy’r post gan ei gyfreithiwr. Mae Kelly’n benwan pan mae camgymeriad Luned yn difrodi enw da’r Caffi.

(Picture: S4C)

Catch up on Pobol y Cwm via S4C Clic and BBC Iplayer.