Tuesday 9 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gaynor despairs in her empty house with no news from the police about her lost money and possesions. After returning from their holiday, Britt worries about Garry’s reaction as she realises how much of his money they’ve spent.

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Dechreua Gaynor anobeithio yn ei thy gwag heb unryw newyddion gan yr heddlu am ei harian a’i heiddo coll. Ar ôl dychwelyd o’u gwyliau, poena Britt am ymateb Garry pan sylwa faint o arian ei brawd y gwariodd hi.

(Picture: S4C)