Thursday 11 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Barry and Iestyn manage to trick Dani by helping her with Wyn’s laptop, whilst Dani’s intention to sell her inheritance casts a shadow over Cilbedlam. As Mathew’s frustration increases, once again he turns to his painkillers. The competition to win the café’s delivery service continues between Mel and Jason.

(Picture: S4C)

Dydd Iau 11 Chwefror 2021, S4C, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Llwydda Barry a Iestyn i dwyllo Dani drwy ei helpu gyda cyfrifiadur Wyn, tra mae bwriad Dani i werthu ei hetifeddiaeth yn taflu cysgod dros Cilbedlam. Wrth i rwystredigaeth Mathew gynyddu mae o’n troi unwaith eto at dabledi lladd poen. Ac mae’r gystadleuaeth i ennill cytundeb cludo prydau¿r caffi yn parhau rhwng Mel a Jason.