Tuesday 16 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Jason and his staff discover that scrubbing the Ty Pizza has been a complete waste of time. Mathew’s frustrations increase as he swallows the last of his prescribed tablets. Arthur makes a valuable discovery in a parcel addressed to Wyn, and Barry offers to help Dani again – in order to help himself.

Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021, S4C, 8:25

Darganfydda Jason a’i griw fod sgwrio’r Ty Pizza wedi bod yn wastraff amser llwyr. Cynyddu mae rhywstredigaeth Mathew wrth iddo lyncu ei dabled olaf. Mae Arthur yn gwneud darganfyddiad gwerthfawr yn un o barseli Wyn, tra mae Barry yn cynnig helpu Dani – er mwyn helpu ei hun.

(Picture: S4C)

Thursday 18 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Llew and Dylan are spending the day at sea celebrating Fflur’s first birthday since her passing. Dani is still having a hard time trying to make sense of Wyn’s paperwork, but spending a little of her inheritance cheers her up. Arthur finds a parcel that is very valuable, for unfortunately for him, Barry is keeping an eye on him. Carwyn finds a suspicious package tied to a buoy when out working.

Dydd Iau 18 Chwefror 2021, S4C, 8:25

Mae Llew a Dylan yn treulio’r diwrnod ar y môr yn dathlu pen-blwydd cyntaf Fflur ers iddi basio. Mae Dani yn dal i gael amser caled yn ceisio gwneud synnwyr o waith papur Wyn, ond mae treulio ychydig o’i hetifeddiaeth yn ei charu. Mae Arthur yn dod o hyd i barsel sy’n werthfawr iawn, oherwydd yn anffodus iddo, mae Barry yn cadw llygad arno. Mae Carwyn yn dod o hyd i becyn amheus wedi’i glymu â bwi wrth weithio.

(Picture: S4C)
Advertisement