Tuesday 16 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Jason and his staff discover that scrubbing the Ty Pizza has been a complete waste of time. Mathew’s frustrations increase as he swallows the last of his prescribed tablets. Arthur makes a valuable discovery in a parcel addressed to Wyn, and Barry offers to help Dani again – in order to help himself.

Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021, S4C, 8:25

Darganfydda Jason a’i griw fod sgwrio’r Ty Pizza wedi bod yn wastraff amser llwyr. Cynyddu mae rhywstredigaeth Mathew wrth iddo lyncu ei dabled olaf. Mae Arthur yn gwneud darganfyddiad gwerthfawr yn un o barseli Wyn, tra mae Barry yn cynnig helpu Dani – er mwyn helpu ei hun.

(Picture: S4C)