Thursday 18 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Llew and Dylan are spending the day at sea celebrating Fflur’s first birthday since her passing. Dani is still having a hard time trying to make sense of Wyn’s paperwork, but spending a little of her inheritance cheers her up. Arthur finds a parcel that is very valuable, for unfortunately for him, Barry is keeping an eye on him. Carwyn finds a suspicious package tied to a buoy when out working.

Dydd Iau 18 Chwefror 2021, S4C, 8:25

Mae Llew a Dylan yn treulio’r diwrnod ar y môr yn dathlu pen-blwydd cyntaf Fflur ers iddi basio. Mae Dani yn dal i gael amser caled yn ceisio gwneud synnwyr o waith papur Wyn, ond mae treulio ychydig o’i hetifeddiaeth yn ei charu. Mae Arthur yn dod o hyd i barsel sy’n werthfawr iawn, oherwydd yn anffodus iddo, mae Barry yn cadw llygad arno. Mae Carwyn yn dod o hyd i becyn amheus wedi’i glymu â bwi wrth weithio.

(Picture: S4C)