Friday 19 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

In a bid to put her dishonest tendencies behind her, Non decides that it’s time she confessed her true feelings to DJ. Izzy’s reckless attitude starts to grate on Mathew as she refuses to take responsibility for her mistakes.

Dydd Gwener 19 Chwefror 2021, S4C, 8:25

Mewn ymgais i gefnu ar ei thuedd i balu celwyddau, penderfyna Non ei bod hi’n amser cyffesu ei gwir deimladau tuag at DJ. Dechreua Mathew gael llond bol o agwedd di-hid Izzy wrth iddi wrthod derbyn cyfrifoldeb am ei chamgymeriadau.

(Picture: S4C)
Advertisement