Monday 22 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Sioned’s uncertainty about her wedding comes to light as she questions if marrying DJ is a good idea. A familiar face reappears in Cwmderi following a personal tragedy.

Dydd Llun 22 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Cwestiyna Sioned os ydi priodi DJ yn syniad da wrth i’w amheuon am y briodas ddod i’r amlwg. Mae wyneb cyfarwydd yn ailymddangos yn y cwm wedi trasiedi bersonol.

Tuesday 23 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gaynor comes a step closer to finding out who stole her identity as new information comes to light. Garry learns the hard way that he can’t have it all as he attempts to win back Jaclyn’s affections.

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Daw Gaynor gam yn agosach i ddarganfod pwy ddygodd ei hunaniaeth pan ddaw gwybodaeth newydd i’r fei. Mae ymddygiad hunanol Garry’n costio’n ddrud iddo yn ei ymdrechion i ennill Jaclyn yn ôl.

Wednesday 24 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Sioned goes to see Non to dispel any hopes that Non may have to rekindle her relationship with DJ. Hywel is surprised as he hears stories from Gaynor’s past that shines a different light on her.

Dydd Mercher 24 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Aiff Sioned i weld Non er mwyn chwalu unrhyw obeithion sydd ganddi o ailgynnau ei pherthynas gyda DJ. Daw Hywel i glywed am hanesion o orffennol Gaynor sy’n ei synnu.

Thursday 25 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gaynor is pushed over the edge as she suspects that she’s being deceived and lied to by someone close to her. The stress of working on the Salon weighs heavy on Mathew as his mistake sends Jason to hospital.

Dydd Iau 25 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Colla Gaynor reolaeth ar ei hun wrth iddi amau ei bod yn cael ei thwyllo a’i bradychu gan rywun agos ati. Mae straen paratoi’r Salon yn pwyso ar Mathew wrth i’w gamgymeriad anfon Jason i’r ysbyty.

Advertisement