Thursday 25 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gaynor is pushed over the edge as she suspects that she’s being deceived and lied to by someone close to her. The stress of working on the Salon weighs heavy on Mathew as his mistake sends Jason to hospital.

Dydd Iau 25 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Colla Gaynor reolaeth ar ei hun wrth iddi amau ei bod yn cael ei thwyllo a’i bradychu gan rywun agos ati. Mae straen paratoi’r Salon yn pwyso ar Mathew wrth i’w gamgymeriad anfon Jason i’r ysbyty.

(Picture: S4C)