Monday 8 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

A visit from his father only makes things worse for Mathew’s emotional wellbeing. In the meantime, Cassie persuades Kath to consider giving dating a go.

Dydd Llun 8 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Mae ymweliad gan ei dad yn gwneud mwy o ddrwg nag o les i gyflwr emosiynol Mathew. Yn y cyfamser, llwydda Cassie i berswadio Kath i ystyried dechrau chwilio am gymar.

Tuesday 9 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Iolo confides in Tyler that he’s found a lump and fears for the worst. As Tyler stays strong for Iolo, Ray realises that he must work harder to repair his relationship with Mathew.

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Cyfaddefa Iolo wrth Tyler iddo ddod o hyd i lwmp a’i fod yn amau’r gwaetha. Tra mae Tyler yn gefn i Iolo, sylweddola Ray y bydd yn rhaid iddo drio’n galetach i adfer ei berthynas gyda Mathew.

Wednesday 10 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The Salon’s launch event turns sour for Aled when Tyler wishes to end their relationship. Iolo goes to the doctor to find out more about the lump.

Dydd Mercher 10 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Mae lawnsiad salon Chi a’r Ci yn troi’n chwerw i Aled pan benderfyna Tyler orffen eu perthynas. Aiff Iolo at y doctor i wybod mwy ynghylch ei bryderon iechyd.

Thursday 11 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Garry’s world is turned upside down when he learns that Dani’s expecting Dylan’s baby. In an act of vengeance, Garry heads to see Sara in a bid to destroy Dylan.

Dydd Iau 11 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Mae byd Garry’n cael ei droi ben ei waered pan ddysga bod Dani’n disgwyl plentyn Dylan. Mewn ymgais i ddinistrio Dylan felly, aiff Garry i weld Sara i ddatgelu’r gwir wrthi am ei darpar.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d