Monday 8 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

A visit from his father only makes things worse for Mathew’s emotional wellbeing. In the meantime, Cassie persuades Kath to consider giving dating a go.

Dydd Llun 8 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Mae ymweliad gan ei dad yn gwneud mwy o ddrwg nag o les i gyflwr emosiynol Mathew. Yn y cyfamser, llwydda Cassie i berswadio Kath i ystyried dechrau chwilio am gymar.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d