Tuesday 9 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Iolo confides in Tyler that he’s found a lump and fears for the worst. As Tyler stays strong for Iolo, Ray realises that he must work harder to repair his relationship with Mathew.

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021, S4C, 8:00 yh – 8:25 yp

Cyfaddefa Iolo wrth Tyler iddo ddod o hyd i lwmp a’i fod yn amau’r gwaetha. Tra mae Tyler yn gefn i Iolo, sylweddola Ray y bydd yn rhaid iddo drio’n galetach i adfer ei berthynas gyda Mathew.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d