Tuesday 9 March 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Caitríona decides to keep a dignified silence about her trouble with Vince but she’s forced to air their dirty laundry in public when she finds out people are already talking about them. Then, Superintendent O’Shea turns up asking her more questions about the Community Centre’s missing (now returned) money.

Dan has gone to Glasgow to break it off with his boyfriend but why doesn’t he return Pádraig’s calls or answers any texts.

Colm is quick to tip Caitríona off about O’Shea because he too has his own reasons for wanting this investigation to go away.

Peatsaí has returned with, which puts a smile on Tadhg’s face. However, that smile turns to a growl when he realises Sally is also in tow, complete with an engagement ring!

(Picture: TG4)

Dé Máirt 9 Márta 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Beartaíonn Caitríona ar a béal a choinneáil dúnta faoin achrann le Vince ach cuirtear iallach uirthi a gcuid gnó a phlé os comhair an phobail nuair a fhaigheann sí amach go bhfuil muintir an bhaile ag labhairt fúthu cheana féin. Ansin tagann O’Shea chomh fada léi le níos mó ceisteanna faoi airgead goidte (ach atá tugtha ar ais ó shin) an Ionaid Pobail.

Tá Dan imithe go Glaschú chun deireadh a chuir lena chaidreamh lena pháirtnéir, ach cén fáth nach bhfuil teachtaireachtaí Phádraig á bhfreagairt aige?

Tugann Colm rabhadh do Chaitríona faoi O’Shea mar go dteastaíonn uaidh féin go gcuirfear deireadh leis an bhfiosrúchán.

Tá Peatsaí tar éis filleadh, rud a chuireann gáire ar aghaidh Thaidhg. Ní fada a mhaireann an gáire sin, faraor nuair a fheiceann sé Sally in éineacht leis, chomh maith le fáinne gealltanais!

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d